BADANIE WZROKU

// :/BADANIE WZROKU
BADANIE WZROKU 2018-02-14T11:39:56+00:00

W naszym gabinecie przeprowadzamy badania wzroku.

Przedwstępne badanie komputerowe.
Wstępne oszacowanie przedmiotowe wady wzroku przy użyciu autorefraktometru. Na podstawie takiego badania nie można wykonać okularów i jest ono tylko i wyłącznie wstępem do dalszego podmiotowego badania ostrości wzroku.

Podstawowe badanie wad refrakcji oka.
To badanie mające na celu określenie aktualnej wady wzroku: krótkowzroczność, nadzwroczność, astygmatyzm, prezbiopia. Dobranie optymalnej korekcji poprzedzone jest następującymi badaniami / pomiarami:
  – widzenie jedno-, dwu-, obuoczne,
  – sprawność, zakres i odpowiedź akomodacji,
  – sprawność konwergencji,
  – widzenie przestrzenne (stereoskopowe, stereopsja),
  – widzenie barwne (test Ishihary),
  – widzenie “nocne” (dla kierowców),
  – zakres wyraźnego widzenia do bliży,
  – ogólną sprawność układu wzrokowego.

Badanie optometryczne
To rozszeżone badanie podstawowe o dodatkowe procedury. Konieczne podczas pojawiania się dyskomfortu czy problemów wzrokowych.
  – sprawność ruchów oczu,
  – forie horyzontalne,
  – forie wertykalne,
  – sprawność konwergencji (nadmierna/niedostateczna konwergencja/dywergencja),
  – zakresy wergencji (fuzji),
  – wrażliwość na kontrast,
  – test Amslera,

Przeprowadzamy również odpowiednie ćwiczenia wzrokowe mające na celu usprawnienie procesu widzenia. Ćwiczenia przeprowadzane są w razie potrzeb tylko i wyłącznie u osób po wcześniejszym badaniu optometrycznym w naszym gabinecie.

Na podstawie szczegółowego wywiadu, obejmującego problemy i wymagania wzrokowe osoby badanej, historię jej korekcji, wywiad rodzinny itp. wybierane są konkretne procedury. Badanie optometryczne nie obejmuje patologii układu wzrokowego – w tym przypadku kierujemy do odpowiedniego specjalisty (okulisty, neurologa).

W naszym gabinecie bierzemy pełną odpowiedzialność za dobraną korekcję (gwarancja adaptacji) oraz wykonane prace w naszym salonie optycznym. Wszystkie badania prowadzone są przez wykwalifikowanych optometrystów z dyplomem uczelni wyższej (UAM Poznań oraz UM Poznań).

 

Rezerwacja wizyty

Na badania przyjmujemy w godzinach pracy, jednak mimo wszystko zalecamy Państwu wcześniejszą rejestrację:
– osobiście w naszym salonie optycznym,
– telefonicznie – 32 42 38 572, lub 507 34 39 37