WADA WZROKU

// :/WADA WZROKU
WADA WZROKU 2017-03-17T00:24:21+00:00

wady wzrokuWada wzroku to niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce (siatkówka), co w rezultacie powoduje brak ostrego obrazu.

Do wad wzroku zaliczamy:
krótkowzroczność,
nadwzroczność,
astygmatyzm (niezborność rogówki)
prezbiopię (starczowzroczność)

Jeżeli nie widzisz wyraźnie lub problemy wzrokowe – udaj się na badanie wzroku.